Header fietser

Global Recycling Day

1 maart 2021

Nominatie gemeenten voor Recycling Hero 2021

Op donderdag 18 maart is het Global Recycling Day. Dit jaar nomineren we gemeenten die werk maken van de kwaliteit van afvalstromen. Een belangrijke voorwaarde voor het laten slagen van de circulaire economie.

De Vereniging Afvalbedrijven vraagt al langer aandacht voor de kwaliteit van afvalstromen. Kwaliteit van ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen en benutten voor het maken van hoogwaardige, nieuwe producten. Deze roep om kwaliteit vindt bij steeds meer partijen gehoor. Ook gemeenten maken er werk van. En dat is goed nieuws. Daarom nomineren we dit jaar in aanloop naar 18 maart gemeenten die actief bezig zijn de kwaliteit van het ingezamelde materiaal te verbeteren of op peil te houden. We hopen dat meer meer gemeenten dit voorbeeld volgen.

Binnenkort zijn deze website de genomineerde gemeenten te vinden en wordt duidelijk hoe en tot wanneer een stem kan worden uitgebracht. Op 18 maart maken we de winnende gemeente bekend.

Internationale verkiezing Recycling Hero

Vorig jaar werd Rien Voets, zwerfafvalpakker uit Berlicum, door de VA uitgeroepen tot Recycling Hero 2020 (zie berichtgeving hieronder). We nomineren hem dit jaar voor de internationale award voor Recycling Hero 2021, in de categorie 'activists'.