Header fietser

Contact

Contact

Neem voor vragen over de wedstrijd tijdens kantooruren contact op met Fons Potters via potters@verenigingafvalbedrijven.nl of 073-6279444. Pers kan (ook buiten kantooruren) bellen of appen naar 06-14518898.
 

Vereniging Afvalbedrijven

De Vereniging Afvalbedrijven vertegenwoordigt de totale Nederlandse afvalketen. Onze ruim vijftig leden werken aan preventie, inzameling, transport, sorteren, reinigen, bewerken, recyclen, composteren, vergisten, rioleringsbeheer, verbranden en storten. Samen laten we één krachtig geluid horen. Ons gezamenlijke doel: de circulaire economie. Als afvalsector spelen we een verbindende rol binnen de transitie naar een circulaire economie.

missie en visie

We zien een toekomst waarin circulariteit vanzelfsprekend is. Een toekomst waarin zo min mogelijk afval ontstaat. Waarin materialen niet voor eeuwig verdwijnen, maar een nieuw leven krijgen. Telkens weer, zo lang mogelijk. Producten zijn volwaardige dragers van grondstoffen en energie geworden. In deze wereld speelt onze sector een verbindende rol als dienstverlener in de productieketen. We werken intensief samen met alle ketenpartijen, komen met innovatieve oplossingen en zijn internationaal georiënteerd.
 

Global Recycling Foundation

De Global Recycling Foundation (GRF) is in oktober 2018 opgericht om wereldwijd recycling te stimuleren en promoten. Recycling en hergebruik van afval(stoffen) is cruciaal onderdeel van de transitie naar de circulaire economie. De Nederlandse organisaties uit de afval- en recyclingsector steunen de GRF omdat zij willen bijdragen aan de wereldwijde omslag van storten naar recyclen van afvalstoffen. Vanuit Nederland wordt de GRF ondersteund door de Vereniging Afvalbedrijven, de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) en VNO-NCW.

Global Recycling Day

Een van de activiteiten van de Global Recycling Foundation is de Global Recycling Day. Deze wordt iedere jaar op 18 maart gehouden. Het thema van 2020 is Recycling Heroes. Wereldwijd worden deze dag helden, groot of klein, geëerd.